W  Przedszkolu "Na Górkach" logopedą jest

Pani Paulina Gańska

Pani Paulina w każdy piątek prowadzi zajęcia grupowe z profilaktyki logopedycznej. Na początku każdego roku szkolnego logopeda dokonuje badań przesiewowych wszystkich dzieci. Po zakończeniu badań Rodzice otrzymują informację dotyczącą ewentualnych nieprawidłowości w zakresie aparatu mowy oraz wad wymowy. 

Możliwe jest korzystanie z

indywidualnej terapii logopedycznej

w naszej placówce, której koszty ponosić będą Rodzice.