OPIEKA SPECJALISTÓW

KADRA

To co jest unikalne w naszej ofercie, to opieka wykwalifikowanych
specjalistów.

W Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu  „Na Górkach” korzystamy z usług specjalistów takich jak: psycholog, pedagog, logopeda, fizjoterapeuta oraz terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju.

Podopieczni placówek "Na Górkach" w ramach czesnego objęci są bezpłatną opieką psychologiczną (bieżąca obserwacja dzieci w trakcie ich codziennych aktywności, wstępna ocena ich rozwoju psychoruchowego oraz konsultacje dla rodziców).

Kadra naszych placówek to ludzie pełni ciepła, pasji i odpowiedzialności, którzy okazują dzieciom dużo cierpliwości i zrozumienia. Nasze opiekunki i nauczycielki są gotowe, aby pokazywać dzieciom jak radzić sobie z emocjami, organizować zabawy oraz rozwijać zdolności i pasje.

Rekrutując kadrę, wybieramy osoby, które posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, a także dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. Panie opiekunki nieustannie dbają o to, aby nasi wychowankowie odkrywali świat w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, miłości i życzliwości.